Search for content, post, videos

Ett friskt inneklimat för en god hälsa

En stor del av vår tid spenderar vi inomhus. För att vi ska hålla oss friska och hälsosamma är det därför viktigt att luften vi andas in är av bra kvalitet.

Nittio procent av vår tid vistas vi i olika inomhusmiljöer. Inneklimat och luftkvalitet har med andra ord stor betydelse för vår hälsa. En dålig inomhusmiljö beror för det mesta på hälsofarliga ämnen som kan avges från fuktskador och mögel, luftföroreningar och byggmaterial. Samma sak gäller möbler, rengöringsmedel och tekniska prylar som datorskärmar. När vi utsätts för detta finns det en ökad risk för en rad hälsobesvär.

– Fuktskador till exempel har visat sig vara en riskfaktor för luftvägsbesvär och astma. Kemikalier och flamskyddsmedel finns idag i en rad produkter för hemmet. Vissa är hormonstörande och några kan även ge upphov till allergier, berättar Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet med fokus på frågor som rör inomhusmiljö.

Huvudvärk, olika typer av hud- och luftvägsbesvär och infektionskänslighet är också kopplat till ett dåligt inneklimat. En bra inomhusmiljö är dessutom extra viktigt för personer med allergi och annan överkänslighet, som ofta reagerar tidigare och mer på brister i inomhusmiljön.

Frisk luft – friska barn

Det finns ett klart samband mellan hur bostäder är ventilerade och hur barn mår. Det slås fast i en studie om hur inneklimatet påverkar barns hälsa. Den sk Värmlandsstudien visar att dålig ventilation i bostäder medför en ökad risk för astma och andra allergiska sjukdomar bland barn. Inomhusmiljön och ventilation är också en het fråga för skolorna där det idag finns stora brister. Så pass att Folkhälsomyndigheten startade ett tillsynsprojekt år 2014 för att få landets kommuner att bättra på skolmiljön. Bristfällig städning och ventilation i skollokaler gör att många barn med allergi mår sämre, men även studieresultaten påverkas. Dansk forskning som pågått många år har visat att skolelevers prestation hänger starkt ihop med inneklimatet och luftkvaliteten i skolan. Forskare vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU, konstaterade att rätt temperatur och luftkvalitet i klassrummet höjde elevernas prestationsförmåga med upp till 30 procent. Samtidigt visade samma studie att medan elever med god inlärningsförmåga klarade sig ganska bra om luften var dålig, fick de svagare eleverna det ännu värre när luften var sämre.

Att tänka på

För att skapa ett hälsosamt inneklimat finns det några saker att tänka på. Börja med att se om ventilationen fungerar som den ska. Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort den gamla och dåliga luften så att den byts ut varannan timme. Kontrollera också att det inte finns några fuktskador och att inomhustemperaturen ligger omkring 20 grader enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Tänk också på att välja material som avger så lite kemiska ämnen som möjligt vid en renovering till exempel, påpekar Marie-Louise.

– Välj exempelvis hellre färdiglackade trägolv och sådana golv som inte behöver limmas för att minska mängden kemiska ämnen som avges hemma. Fråga gärna fabrikanter om vad materialet innehåller.
Det är även bra med ett lättstädat hem och att ha textil inredning som tål att tvättas i 60 grader. Undvik klassiska dammfällor, t ex höga köksskåp och öppna bokhyllor där det lätt samlas damm. Vissa växter fungerar som luftrenare, de hjälper till att fånga upp skadliga partiklar och höjer också luftfuktigheten.