Search for content, post, videos

Bättre tandvårdsstöd efter nyår

De nya ändringarna, som börjar gälla från och med den 1 januari 2013, införs för att anpassa tandvårdsstödet till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård och för att ytterligare tandvårdsbehandlingar ska föras in i tandvårdsstödet.

Det innebär även att det införs ett särskilt tandvårdsbidrag, som kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder för personer som, på grund av funktionsnedsättning eller vissa långvariga sjukdomar, riskerar att utveckla munsjukdomar (det så kallade tredje steget). En extra ersättning för specialisttandvård införs också.

– Syftet är att främja friskare tänder till rimlig kostnad, för personer med sjuknedsättningar. Då även ett referenspris införs för specialisttandvård kommer personer som är i stort behov av specialisttandvård, i form av exempelvis implantat, snabbare upp i högkostnadsskyddet, säger Caroline Klofelt, odontologisk utredare och tandläkare vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tlv).

Ett referenspris är till för att ange ett slags riktpris för olika behandlingar. Högkostnadsskyddet innebär att vid kostnader över 3 000 kronor får patienter en statlig subvention på 50 procent av referenspriset, överstiger det 15 000 kronor blir det 85 procents stöd. Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen blir kostnaden högre.

I vanliga fall gör tlv ändringar i ersättningsreglerna den 1 september, men denna gång kommer dessa göras i samband med att det tredje steget i tandvårdsreformen från 2008 införs. En del av utökningarna inom tandvårdsstödet beror även på att bidragen till högkostnadsskydd inte har använts fullt ut samtidigt som några behandlingar för patienter med stora tandvårdsbehov inte finns med i stödet. Därför har tlv beslutat om nya delar i tandvårdsstödet. Flera av ändringarna som införs baseras på synpunkter från tandvården.

Syftet med tandvårdsreformen som introducerades för fyra år sedan var att fler skulle gå till tandläkaren i förebyggande syfte och att kostnaderna för personer i stort behov av tandvård skulle vara rimlig. Regeringen införde därför ett allmänt tandvårdsbidrag för att få upp besöksfrekvensen och även ett högkostnadsskydd vilket skulle hjälpa till att minska de ekonomiska hindren för personer med stora tandvårdsbehov att få den vård de behövde.

Men enligt en ny granskning från Riksrevisionen har 2008 års tandvårdsreform inte helt och hållet fungerat och målen har bara delvis uppnåtts. En orsak tros vara att många inte känner till varken högkostnadsskyddet eller tandvårdsbidraget. Dessutom verkar det vara fler som avstår från att gå till tandläkaren i dag än innan reformen för att det är för dyrt.

På 1177.se kan man jämföra priser på tandvård och läsa mer om tandvårdsstödet och olika behandlingar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 18 =