Search for content, post, videos

Åderbråck – ett ofarligt obehag

Så-kan-du-få-bukt-med-åderbråcken

Åderbråck eller varicer är utvidgningar av vener som kännetecknas av att de gör så att blodet inte kan gå tillbaka till hjärtat på ett tillfredsställande sätt. Även om dessa kan förekomma på flera ställen i kroppen, drabbar det främst venerna i benen. 

När det handlar om åderbråck brukar man skilja på åderbråck och ådernät, förklarar Lena Blomgren, kärlkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Ådernät är mycket små blå och röda vener som inte ger mer än kosmetiska besvär. Åderbråck är lite större slingriga ådror som inte är farliga men som i vissa fall kan ge besvär.

– Tidigare trodde man att åderbråck ledde till ökad risk för blodpropp men idag vet man att så är inte fallet. Däremot vet man att vissa hudtyper inte klarar att blodet stockar sig i benet, vilket kan leda till eksem och bensår.

Viktigt remitteras till specialist

Ungefär 1/3 av Sveriges befolkning har åderbråck och endast en halv procent får bensår. Om man har ett bensår är det viktigt att man remitteras till en specialist för att göra ultraljud av blodkärlen, eftersom modern forskning har visat att många bensår kan botas med enkel åderbråckskirurgi, även på äldre och sköra personer.

Enkelt att behandla

När man behandlar åderbråck, tar man bort de ytliga venerna, vilka kan opereras bort. Man kan även sticka in en laser eller spruta in ett medel, exempelvis skum, som gör att venerna skrumpnar. Alla behandlingarna är förhållandevis enkla. Dock är det viktigt att göra ett ultraljud innan eftersom det minimerar risken för felbehandling och återfall. Enligt Lena bör åderbråck däremot aldrig tas bort i förebyggande syfte.

– Om du tänker låta dig behandlas av kosmetiska skäl, tänk igenom det noga eftersom det finns risker för komplikationer med alla behandlingar. Det är också viktigt att vara noggrann med vart du vänder dig, se till att du får bra information av den som ska göra behandlingen. Hittills har det inte varit några särskilda kompetenskrav i Sverige på dem som utför åderbråcksbehandlingar, men det blir troligen så i framtiden. Känner du minsta tveksamhet, vänd dig någon annanstans för en ny bedömning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =