Search for content, post, videos

Som att åka karusell – och inte kunna kliva av

Menières sjukdom är en sjukdom i innerörat som påverkar både hörsel och balans. Sjukdomen bryter oftast ut i 40-årsåldern och är något vanligare hos kvinnor.

– Till symptomen hör återkommande yrselattacker, hörselnedsättning, lock för örat och tinnitus, säger Helge Rask-Andersen, överläkare och professor, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet.

Den rotatoriska yrseln, så kallad karusellyrsel, gör att allt snurrar, man blir yr, kan svimma, kräkas och så vidare. Yrselanfallen kan variera i längd, vanligtvis mellan 20 minuter och sex timmar. Man kan få ett anfall om året eller flera i veckan. Ofta avtar anfallen med stigande ålder då balansorganets funktion försämras. Hörselnedsättningen och tinnitusbesvären består oftast. Det är vanligast att ett öra drabbas.

Viktigt med kunskap om Menières sjukdom

Sjukdomen har att göra med en obalans mellan två salthaltiga vätskor i innerörats balansorgan. Det kan bero på överproduktion av den ena vätskan (endolymfan) eller att vätskan inte dräneras bort tillräckligt mycket. Det förändrade vätsketrycket ger en svullnad som stör signalerna till de känsliga balanscellerna och ger yrsel.

– Varför detta händer är fortfarande inte helt känt. Man tror att det finns en viss ärftlighet och man diskuterar även hormonella störningar och inflammation, berättar Helge Rask-Andersen.

Utlösande faktor för en yrselattack är ofta positiv eller negativ stress och anspänning. Även saltrik kost, för lite motion, mycket alkohol, nikotin och koffein spelar in.

– Det finns flera former av behandling för att lindra besvären vid Menière men den allra viktigaste är information om sjukdomen, understryker Helge Rask-Andersen.

Vanligen ger läkaren även rådet att undvika salt, rökning och stress. De mediciner som ordineras är ofta vätskedrivande och för att minska yrseln och illamåendet vid anfall finns symtomatisk behandling. Mot hörselnedsättningen kan man behöva hörapparat och rätt diet och motion kan förbättra tillstånden.

Mer forskning pågår

Det forskas också mycket på Menière och Helge Rask-Andersen nämner bland annat mältat havre som en möjlig behandling. Två forskare i Göteborg, Stefan Lange och Ivar Lönnroth, har funnit att äggviteämnet Antisekretorisk Faktor bidrar till regleringen av vätskebalansen i örat.

– Bildningen av Antisekretorisk Faktor i kroppen kan stimuleras med hjälp av att man tillför enkla socker- och aminosyreblandningar men även specialprocessat (mältat) spannmål, berättar han.

Det finns även studier där man undersöker om samma trycksänkande medicin man ger vid glaukom, som innehåller prostaglandiner, kan ha effekt.

Mer information: www.hrf.se