Search for content, post, videos

13 viktiga vitaminer och mineraler för din hälsa

Får man i sig alla nödvändiga vitaminer och mineraler genom kosten eller behövs det extra tillskott? Vad behöver egentligen kroppen och när?

Vitaminer och mineraler har betydelse för flera viktiga funktioner i kroppen. Vitaminerna ser till exempel till att blodet kan koagulera och att infektioner motverkas, medan mineralerna behövs för benstomme, tänder och musklernas reflexer. Enligt Livsmedelsverket finns det tretton, som man idag känner till, livsnödvändiga vitaminer. Dessa delas in i vattenlösliga och fettlösliga vitaminer. De fettlösliga – A, D, E och K – kan lagras i kroppen medan de vattenlösliga vitaminerna – C och olika B-vitaminer – bör fyllas på dagligen då överskottet sköljs ut via urinen.

När behövs vad?

Behovet av olika vitaminer och mineraler varierar beroende på ålder och kön men även vid olika situationer i livet, som till exempel graviditet och sjukdom.De flesta av oss får i oss behovet av vitaminer och mineraler genom kosten. Enligt en rikstäckande undersökning nyligen genomförd av Livsmedelsverket får vi svenskar generellt sett i oss bra med vitaminer och mineraler, med undantag för D-vitamin, järn och folat, särskilt bland yngre kvinnor. Brist på D-vitamin, som bland annat hjälper till att bygga upp skelett och muskler, är även vanligt hos äldre.

– När vi blir äldre försämras hudens förmåga att ombilda solljus, liksom tarmarnas förmåga att ta upp D-vitamin. Äldre personer spenderar också vanligtvis mer tid inomhus och äter kanske sämre. Med tillförsel av D-vitamin har man i studier kunnat se en positiv påverkan på muskulatur och minskad risk för fallincidenter, säger Tommy Cederholm, läkare och professor i klinisk nutrition och metabolism vid Uppsala universitet.

I Sverige kan vi även behöva ett extra intag av selen, en mineral och ett essentiellt grundämne för flera proteiner och enzymer i kroppen.
– Den svenska kosten är förhållandevis fattig på selen, därför får vi i oss betydligt mindre via maten än i andra länder, säger Mikael Björnstedt, professor i patologi vid Karolinska Institutet och klinikchef vid Karolinska universitetssjukhuset. Ett extra tillskott tror jag skulle hjälpa till att balansera detta relativa underskott, och dessutom möjligen ge en hälsovinst. Studier visar nämligen att selen kan ha en cancerpreventiv effekt och i kombination med Q10, en viktig kroppsegen antioxidant, skulle det kunna minska risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar enligt en nyligen publicerad studie. Det är dock viktigt att påpeka att selen i för höga doser är giftigt.

Kan man överdosera vitaminer och mineraler?

Vitaminer och mineraler som vi får via maten kan knappast överdoseras men när det gäller tillskott är det viktigt att ta dem när vi behöver/rekommenderas och med balans och måtta. Att få i sig för stora doser av olika vitaminer och mineraler kan nämligen vara skadligt. Till exempel kan ett för högt intag av A-vitamin ge gravida kvinnor en ökad risk för fosterskador eller leda till benskörhet hos äldre personer. För stora mängder D-vitamin kan vara giftigt för kroppen och leda till kalciumlagring i njurarna.

– Jag tror att vi har fått en ökad förståelse för betydelsen av vitaminer och mineraler i dag och hur viktiga de är för kroppens funktion. Men man bör vara varsam med att ta tillskott av något utan att man vet varför och om det verkligen finns ett behov, säger Tommy Cederholm.

Några viktiga vitaminer & mineraler

 • Vitamin A: bra för hud, syn och slemhinnor.
 • Vitamin D: bra för tänder och skelett.
 • Vitamin E: skyddar mot skadliga ämnen i kroppen.
 • Vitamin C: bra för brosk- och benvävnad, underlättar järnupptag.
 • Vitamin B6: bra för nervernas funktion och proteinomsättning.
 • Vitamin B12: bra för cellers ämnesomsättning, bildning av blodkroppar och nervsystemets funktion.
 • Folat/Folsyra: bra för cellers ämnesomsättning och bildning av röda blodkroppar.
 • Järn: ingår i hemoglobin som transporterar syre från lungor till kroppens vävnader.
 • Zink: är bland annat del av flera enzymsystem i kroppen.
 • Kalcium: nödvändigt för bildning av tänder och ben men även nervfunktion och blodkoagulering.
 • Jod: stimulerar kroppens tillväxt och utveckling.
 • Fosfor: behövs för syrabalans, energiproduktion och bildning av ben och tänder.
 • Selen: skyddar våra celler mot oxidation och deltar i immunologiska försvarsmekanismer.

Källa: Livsmedelsverket