Search for content, post, videos

Trötthet, andnöd vid ansträngning, nedsatt ork och viktminskning kan vara KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. I Sverige beräknas upp emot 700 000 personer vara drabbade. Många av dem har ännu inte sökt hjälp, trots att sjukdomen kan behandlas.

Idag är KOL den femte vanligaste dödsorsaken i världen och den enda dödliga sjukdomen som fortfarande ökar. Det vanligaste skälet till KOL är rökning. Det menar Leif Bjermer, professor och överläkare vid avdelningen för Lungmedicin och Allergologi vid Lunds universitet.

– Ofta har patienten rökt länge, runt 20 år. Kvinnor är känsligare än män och tittar vi på mängden storrökare, löper kvinnor 3 gånger så hög risk som männen att drabbas av KOL och bli inlagda.

En sjukdom som smyger sig på

Många tolkar symtomen som upprepade förkylningar, andra tror att symtomen beror på ålder och dålig kondition.

– Det som sker i kroppen är att den elastiska vävnaden bryts ned, lungorna växer och får inte plats i bröstkorgen, säger Leif. Många upplever att de har svårt att andas in.

Till skillnad från astma, som är en mer varierande sjukdom med periodvis normal eller nära normal lungfunktion, kan KOL vara betydligt mer ansträngande med konstant svårighet att få luft. Efter pensionsåldern ökar förekomsten av KOL och vanligast är att kvinnor i 62-63-årsåldern drabbas.

Fler fall kan upptäckas i tid

KOL bör betraktas som en systemsjukdom och många med KOL lider också av någon hjärt- eller kärlsjukdom.

– Som rökare kommer man ofta i kontakt med sjukvården, vilket gör det möjligt att upptäcka sjukdomen i tid, säger Leif. Kan vi få fler att göra ett lungfunktionstest, en så kallad spirometri, kan vi upptäcka 25–30 procent fler fall i tid.

Sverige är ett av de länder som har bäst utbyggd sjukvård kring astma och allergier, ändå har fler än hälften av dem som fått en KOL-diagnos inte gjort en spirometri. Det går att beställa en sådan hos vårdcentralen. Det är enkelt och består av ett utandningsprov som går ut på att du andas ut så fort och så länge du kan.

– Får vi bara tag i sjukdomen i tid, finns det flera olika mediciner att sätta in. Det positiva är att det aldrig är för sent, avslutar Leif.

Symtom vid KOL

Symtomen börjar oftast med ständig hosta och upphostning av slem, så kallad rökhosta. Andra symtom är trötthet, andnöd vid ansträngning, nedsatt ork och viktminskning. När sjukdomen utvecklats till svår KOL får den karaktären av allmänsjukdom då flera organ blir påverkade såsom hjärta, muskler och skelett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =