Search for content, post, videos

Svenskar friskare än genomsnittseuropén

Svenskarna rör på sig mer än genomsnittseuropén. Svenska hjärtan tillhör också de friskaste i Europa. Det visar en ny sameuropeisk studie om hur medborgarna uppfattar sin fysiska och psykiska hälsa.

Det är en ny upplaga av ESS, European Social Survey, som nu presenteras. Rapporten speglar hur invånarna i 20 europeiska länder samt i Israel ser på sin hälsa och livssituation. Svenskarna visar sig överlag ha mycket bra hälsa i jämförelse med övriga länder. Bara irländarna och schweizarna känner sig en aning friskare än svenskarna. Svenskarnas hjärtan är bland de friskaste i Europa och svenskar rör dessutom mer på sig än genomsnittseuropén. Vi är även ett land med få rökare. Med bara 15 procents rökare är vi nu bäst i klassen.

Källa: Umeå universitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sjutton − sex =