Search for content, post, videos

Därför behöver barn minst en timmes fysisk aktivitet per dag

Barn som är fysiskt aktiva sammanlagt minst en timme per dag får bättre muskelstyrka och kondition men också ökad självkänsla och presterar bättre i skolan, enligt nya rekommendationer från forskare.

Den dagliga fysiska aktiviteten på en timme leder även till starkare skelett och sänkning av höga blodfetter. För att uppnå de positiva effekterna ska andning och puls öka, till exempel genom att barnen går eller cyklar till skolan eller leker på rasten.

– En större ökning av puls och andning bör dessutom ske minst tre gånger per vecka som till exempel i samband med skolidrotten eller lek och idrott på fritiden. Dessutom bör aktiviteter som stärker muskler och skelett, som till exempel hopp och löpning, inkluderas minst tre gånger i veckan, Ulrika Berg.

Hon är barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och har lett expertgruppen som utarbetat rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn. Expertgruppen består av forskare, läkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), folkhälsovetare och idrottslärare. De har utvärderat den internationella forskningen inom området och utarbetat rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn. Rekommendationerna är tänkta att ligga till faktagrund för såväl föräldrar och skolor som politiker och hälso- och sjukvården.

Rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet per dag gäller för barn mellan 6 och 17 år gamla. När det gäller barn som är yngre än sex år är rekommendationen att fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sexton − 1 =