Search for content, post, videos

Vuxenakne blir allt vanligare

Många-lider-av-vuxenakne

Akne som bryter ut först i vuxen ålder blir allt vanligare utan att forskarna vet varför.

De allra flesta av oss har någon gång i livet, i första hand under tonåren, drabbats av akne. När vi lämnar puberteten brukar också aknen försvinna. Men för en del fortsätter besvären ända upp i 50-årsåldern, och för vissa kan aknen uppkomma först i vuxen ålder. Denna typ av akne kallas för vuxenakne, akne tarda, och man får finnar på främst haka, kinder och hals, ibland även på bröst och rygg. Forskarna har kunnat se att det blir allt vanligare att drabbas av vuxenakne men de vet ännu inte varför. Det verkar bero på ett flertal faktorer. För kvinnor kan det vara kopplat till hormonella förändringar, och det kan också vara ärftligt.
Vuxenakne är ofta svårbehandlad och det kan ta långt tid att bli av med besvären. Förutom att använda sig av anpassade hudvårdsprodukter, undvika att pilla och klämma på finnarna, undvika kost som verkar göra besvären värre, till exempel raffinerat socker, inte stressa och sova bra, finns det olika läkemedelsbehandlingar som man kan pröva i samråd med en hudläkare. Det finns flera typer av läkemedel mot akne. En del är kombinationer av två verksamma ämnen. Akneläkemedel finns i olika former, både som du använder på huden och som du sväljer.

Vad beror akne på?

Talg och keratin ingår i hudens och hårets celler. Akne uppstår när kroppen producerar för mycket talg och en störd keratinproduktion sedan täpper till talgkörtelns/hårsäckens gemensamma utförsgång så att det bildas en plugg. I pluggen kan bakterier som normalt finns i huden (Propionibacterium acnes) växa till och ge en inflammation.
Ärftliga faktorer spelar en viktig roll vid uppkomsten av akne, framför allt vid svår akne. Även andra faktorer kan utlösa eller förvärra akne, till exempel vissa läkemedel, kemikalier och kosmetika, klämning av aknen, täta sportskydd eller hormonella sjukdomar. Det saknas bevis för att någon särskild kost skulle öka risken för akne.

För mycket B12 kan ge finnar

Amerikanska forskare har visat att ett stort intag av vitamin B12, som finns i bl a kött och skaldjur, kan påverka bakterierna i ansiktet och orsaka finnar hos personer som har anlag för att få akne. I stora doser kan vitaminet få hudens bakterier att överproducera kemiska föreningar som främjar inflammationer och akne. Kopplingen mellan akne och B12 är inte ny, men forskarna har nu lyckats granska hur processen går till. Värt att notera är dock att testpersonerna i studien injicerades med B12 i en mängd som är större än den vi normalt får i oss via kosten.

Choklad ger finnar – sanning eller myt?

En del forskning visar att sötsaker kan orsaka finnar men det är väldigt individuellt, vissa påverkas inte alls av vad de äter.

Psykisk påfrestning av svår akne

Svår akne är en riskfaktor för självmordsförsök. Forskning har visat att personer som lider av svår akne oftare än andra försöker att ta sitt liv. I en studie från 2010 har svenska forskare undersökt data från nära 6000 patienter i Läkemedelsverkets så kallade licenskohort, där i stort sett alla som behandlades med isotretinoin, ett mycket starkt läkemedel mot akne, under 1980-talet ingår. Uppgifterna samkördes med Socialstyrelsens patientregister och alla vårdtillfällen för självmordförsök identifierades hos patienterna, både före och efter behandlingen med acnepreparatet. Totalt 128 personer hade någonsin vårdats för självmordsförsök under den studerade perioden 1980 till 2001, vid totalt 210 tillfällen.
Genom att jämföra antalet slutenvårdstillfällen för självmordsförsök under upp till tre år före (20 personer), under pågående behandling (6 personer), samt upp till femton år efter avslutad behandling med isotretinoin (88 personer), kunde forskarna se att förekomsten av självmordsförsök hade börjat stiga påtagligt redan åren före användningen av acnepreparatet. Risken fortsatte att stiga under behandlingen och under ett halvår därefter. Däremot hade antalet sjunkit avsevärt inom tre år efter behandlingen, och antalet personer som vårdades för självmordsförsök var i princip detsamma som i övriga befolkningen.

 

Visste du att…
… fem procent av kvinnorna i åldern 40-49 år hade aktiv akne enligt en engelsk undersökning.

Olika typer av akne

Akne kan delas in i olika typer och svårighetsgrader.

Typ 1
Komedoakne
Pormaskar, som ibland kan vara något inflammerade.

Typ 2
Papulopustulös akne (mild, medelsvår, svår)
Domineras av finnar och viss ärrläkning.

Typ 3
Nodulär/nodulocystisk akne (medelsvår, svår)
Domineras av djupare bölder som kan vara sammanhängande. Ärrläkning är mycket vanlig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fem × 3 =