Search for content, post, videos

Träningsapp effektiv hjälp vid inkontinens

App-hjälper-vid-inkontinens

Att drabbas av urinläckage vid hosta och hopp är vanligt bland kvinnor. En forskningsbaserad mobilapp kan hjälpa kvinnor att få färre läckage och symtom men också ökad livskvalitet, visar en ny studie från Umeå universitet.

Trots att det idag finns effektiv behandling mot inkontinens i form av bäckenbottenträning är det många som inte ber om hjälp via vården för sina besvär och söker istället hjälp på egen hand. Forskare vid Umeå universitet har i ett forskningsprojekt utvecklat mobilappen Tät som ett sätt att nå ut till fler kvinnor med ansträningsinkontinens och erbjuda dem effektiv behandling.

Appen innehåller information om inkontinens, livsstilsråd, bäckenbottenövningar, påminnelse- och statistikfunktion och har nu utvärderats i en studie. Resultaten visar att de kvinnor som använde appen fick förbättringar vad gäller symtom, livskvalitet, antalet läckagetillfällen, användning av inkontinensskydd och upplevd förbättring. Antalet läckage minskade från i snitt tre till ett tillfälle per dag hos den grupp som använde appen.

– Vi vet att många kvinnor med inkontinens aldrig ber om hjälp i den vanliga sjukvården utan söker information på egen hand. Genom att erbjuda behandling via en app hoppas vi att fler kvinnor upptäcker och får tillgång till en effektiv behandling, säger Ina Asklund, distriktsläkare i Krokom, Jämtland och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Forskarna såg också att kvinnorna uppfattade självstyrd träning som behandlingsform och därför har appen nu gjorts fritt tillgänglig. Mer information om appen och forskningsprojektet finns på www.tät.nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =