Search for content, post, videos

Träna som ung – bli benhård som gammal

Det visar forskning vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Den positiva effekten av motion under uppväxten verkar kunna bevaras längre än man tidigare trott.

De nya rönen visar att fysisk aktivitet i unga år ökar bentätheten och benstorleken, och det kan i sin tur bidra till minskad risk för benskörhet senare i livet. Skelettet hos cirka 3 200 män undersöktes och deras träningsvanor kartlades. Slumpmässigt valdes drygt 2 300 18-åriga män ut och deras hälben undersöktes.

– Inom gruppen fann vi att de unga männen som var aktiva idrottare, men även de män som slutat idrotta, hade en högre bentäthet i jämförelse med de män som aldrig tidigare idrottat, säger Martin Nilsson, sjukgymnast och doktorand vid institutionen för medicin.

Forskarna studerade även underbenets täthet och struktur bland cirka 360 stycken 19-åriga män som hade idrottat tidigare men upphört med träningen. Det visade sig att de män som hade slutat träna för över sex år sedan hade fortfarande ett grövre och tjockare skelett i underbenet än männen som aldrig hade idrottat.
– Dessa resultat är speciellt viktiga då det är känt att ett ben med stor omkrets har bättre hållfasthet och motståndskraft mot frakturer jämfört med ett smalare ben, säger Martin Nilsson.
Dessutom undersöktes bentätheten i hela kroppen hos cirka 500 slumpmässigt utvalda 75-åriga män. De äldre män som hade tävlingsidrottat tre eller fler gånger per vecka någon gång mellan 10 och 30 års ålder, hade högre bentäthet i flera delar av skelettet än de män som inte hade tävlingsidrottat under samma period.
Dessutom förstärktes sambandet om man tog hänsyn till vilken typ av idrott männen hade utövat.
– Skelettet är som lättast att påverka i unga år och om man under denna tid tränar och använder sin egen kroppsvikt som belastning, så har det en stimulerande effekt på skeletts utveckling. Det kan ha betydelse för skelettets hållfasthet även långt senare i livet och på så sätt minska risken för benskörhet, konstaterar Martin Nilsson.

 
Benskörhet
Benskörhet (osteoporos) är en folksjukdom i Sverige. Benskörhetsfrakturer drabbar varannan svensk kvinna och var femte svensk man någon gång i livet. Benskörhet är orsaken till
70 000 frakturer i Sverige och kostar sjukvården knappt fem miljarder kronor varje år.