Search for content, post, videos

Tag

hörselnedsättning

3216 Views
Återskapa hörseln

Över en miljon människor är hörselskadade i Sverige. Hörseln är ett känsligt sinne, men också det enda sinnet som vi kan återskapa på teknisk väg.…