Search for content, post, videos

Gen ger ledtråd om hörselnedsättning

Gen-ger-ledtråd-om-hörselnedsättning

I en ny stor studie har forskare hittat flera gener kopplade till åldersrelaterade besvär som bland annat hörselnedsättning.

Ålder är en riskfaktor för bland annat sämre hörsel men våra gener påverkar också hur pass känsliga vi är för att utveckla hörselnedsättning och andra åldersrelaterade åkommor. Forskare vid forskningsinstitutet Medical Research Council (MRC) Harwell i England ville ta reda på mer om genernas roll i åldersbetingade besvär och sjukdomar.

Nya mutationer introducerades på slumpmässiga ställen i generna hos möss. Sedan följde forskarna hur mössens hälsa ändrades medan de åldrades. Om de utvecklade någon åldersrelaterad åkomma tittade forskarna på exakt vilken gen i den musen som hade muterats. På detta sätt identifierades Slc4a10, en gen som sedan man sedan tidigare visste är kopplad till ögats funktioner. Men studien kunde man för första gången koppla samman den med åldersrelaterad hörselnedsättning.

Upptäckten kan nu leda till vidare studier av motsvarande gen hos människor. I förlängningen kan det bidra till utvecklingen av screeningprogram för att upptäcka risker för åldersrelaterade problem långt innan symptomen visar sig och bättre behandling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ett + 13 =