Search for content, post, videos

Skyddande gen vid psoriasis identifierad

Enikö_Sonkoly_Foto_Andor_Pivarcsi

Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats visa att en viss gen har en viktig roll för att förhindra att hudsjukdomen psoriasis blir kronisk.

Man vet idag att psoriasis uppkommer genom en kombination av arv och miljöfaktorer, och forskarna strävar just nu efter att hitta nya molekylära mekanismer som leder till psoriasis för att förstå hur sjukdomen uppstår och varför den inte läker ut, samt för att på längre sikt kunna utveckla nya behandlingar. Forskarna har tidigare visat att mikroRNA-genen miR-146a finns i hudcellerna och har en förändrad aktivitet vid sjukdomen. I den nya studien undersökte de genens roll vid psoriasis genom att studera en grupp möss som saknar genen, samt en kontrollgrupp där genen fanns. Genom att inducera psoriasisliknande hudförändringar med en kräm bedömde man resultatet kliniskt, mikroskopiskt samt på molekylärnivå.

– Avsaknad av miR-146a leder till mer uttalad hudinflammation, som dessutom utvecklas snabbare. Hos möss som saknar miR-146a ser vi en långsammare och ofullständig läkning, säger Enikö Sonkoly, docent vid Karolinska Institutet.

Man genomförde även en genetisk analys på 1546 patienter med psoriasis och 1526 kontrollpersoner. Den visade att en viss variant av miR-146a-genen är skyddande mot psoriasis. Effekten är starkast hos individer som saknar den viktigaste riskgenen för psoriasis, HLA-Cw6. I denna grupp är risken för att få psoriasis halverad om man har den skyddande miR-146a-varianten. Studien visar att genen miR-146a är antiinflammatorisk, och har en viktig roll genom att stänga av inflammationen i huden och förhindra att den blir kronisk. Den finjusterar hudcellernas svar på IL-17, en cytokin som har nyckelroll vid psoriasis och vars hämning är en av de effektivaste behandlingarna.

Foto: Andor Pivarcsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nitton − 5 =