Search for content, post, videos

Skolbarn undviker baslivsmedel i onödan

Många skolbarn står på eliminationsdiet fast de inte längre behöver, visar en studie kring överkänslighet mot baslivsmedlen mjölk, ägg, fisk och vete.

Föräldrar som fått rådet att utesluta ett livsmedel på grund av misstänkt överkänslighet hos barnet under det första levnadsåret, fortsätter ofta med eliminationsdieten tills barnet är mellanstadieålder, utan att matallergin utvärderas.

– De flesta allergier mot baslivsmedel växer bort och därför är det viktigt att återkommande utvärdera om barnets misstänkta eller konstaterade allergi läkt ut, förklarar Anna Winberg, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

Till exempel visade studien att 14,5 procent av barnen, vid 11-12 års ålder, uppgav att de helt eller delvis undvek mjölk på grund av upplevd överkänslighet. Ändå kunde pågående mjölkallergi endast påvisas hos 3 procent av dessa barn. Majoriteten av barn som är allergiska mot baslivsmedel växer ifrån sin allergi. Utläkning sker oftast innan skolåldern.

– Studieresultaten visar hur viktigt det är med rätt ställda allergidiagnoser och att återkommande utvärdera barns matallergier för att undvika att livsmedel elimineras i onödan, säger Anna Winberg.

Källa: Umeå universitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fem × tre =