Search for content, post, videos

App kan ge stöd till kvinnor med bröstcancer

Forskare vid Sahlgrenska Akademin har utvecklat en mobilapp som kan hjälpa bröstcancerpatienter att själva identifiera symptom, biverkningar av behandlingar och lättare ta kontakt med vården.

Appen Care Expert har tagits fram för kvinnor som behandlas för bröstcancer. Den innehåller funktioner för självskattning av hälsa och livskvalitet, självmonitorering, självvalidering och direktrapportering till personens egen kontaktsjuksköterska. Patienterna kan med hjälp av appen identifiera symptom och biverkningar ifrån behandlingen. De kan också få stöd och råd för vad de kan göra på egen hand och ta kontakt med sjukvården via appen. Man får även skräddarsydda, vetenskapligt baserade råd för egenvården och möjligheter till skriftlig kontakt med vårdteamet.

Det speciella med appen är att den har utvecklats med patienten i fokus snarare än diagnosen. En avhandling där appen har utvärderats visar att rätt stöd kan hjälpa kvinnorna att bättre hantera sjukdomen, hur behandlingen påverkar dem och bli mer involverade i sin vård och behandling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arton + 20 =