Search for content, post, videos

Ledbrosk från kor kan bli behandling vid artros

Broskceller från knäleder hos kor kan leda till en ny behandling av artros med stamcellsbaserad vävnadsodling.

Ledbrosk finns i alla kroppens leder. Eftersom brosk inte har några blodkärl har vävnaden en låg läkningsförmåga. När ledskador och slitage skadar eller bryter ner ledbrosket leder det till artros.

Forskare vid Umeå universitet har genom experiment nu upptäckt sätt att odla frisk ledbroskvävnad. I försöken användes primära broskceller, så kallade kondrocyter, från kor. Genom att förbättra metoderna för att odla brosk i laboratoriemiljö kunde forskarna ta fram en vävnad som liknar det ledbrosk som finns hos människan. Forskarna hoppas nu att resultaten i framtiden kan komma att underlätta arbetet med att ta fram en metod där odlat brosk används i ledreparation för artrospatienter.

Källa: Umeå universitet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

två × tre =