Search for content, post, videos

Kortare arbetstid kan ge bättre sömn

Kortare-arbetstid-kan-ge-bättre-sömn

En studie vid Stressforskningsinstitutet visar att en arbetstidsförkortning med en fjärdedel kan leda till minskad stress och förbättrad sömn.

Även sömnens längd under arbetsdagar ökar något vid minskningen i arbetstid visar studien och effekterna visade sig också bibehållas under en 18-månadersperiod.

– Vi har utgått från antagandet att brist på tid för återhämtning kan orsaka utmattning och störd sömn. Och nu har vi med denna studie kunnat visa att den tid man frigör med en arbetstidsförkortning kan påverka detta i en positiv riktning, säger Helena Schiller, doktorand vid Stressforskningsinstitutet.

I studien har 33 arbetsplatser infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön för nära 600 medarbetare, och i urvalsgruppen har såväl upplevd stress som trötthet minskat, samtidigt som sömnlängden ökat med drygt 20 minuter under arbetsdagar.

– Visst är det så att arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader, säger Helena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nio + sjutton =