Search for content, post, videos

KBT bra mot både sömnproblem och depression

KBT hjälper mot både sömnbesvär och depression

En ny studie visar att Kognitiv beteendeterapi (KBT) för sömnbesvär också hjälper mot depression.

Människor som lider av insomni har problem med att somna och vaknar också flera gånger under natten eller tidigt på morgonen. Dessutom löper de som sover dåligt en högre risk att drabbas av depression. Eftersom depression och dålig sömn går hand i hand har forskare vid Örebro universitet och Karlstads universitet undersökt om patienter som lider av både insomni och depression kan bli hjälpta av KBT-behandling inriktad på sömn. 64 personer var med i studien, hälften av dem fick KBT i grupper om fyra till sex personer medan hälften fick avslappningsträning. Det visade sig att både KBT och avslappningsträning kunde minska graden av depression. Men just KBT inriktat på sömn hade dubbel effekt. I gruppen som fått KBT-behandling var det dock fler som blev helt friska från såväl insomni som depression.

– Om man sover dåligt blir det svårare att hantera intensiva känslor som oro och negativa tankar. Därför är det viktigt att komma åt så kallade samsjuklighetsproblem. Att se hela bilden, säger Maria Tillfors, professor i psykologi vid Örebro universitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

femton − 11 =