Press Enter / Return to begin your search.

Hälsorisker vid sömnapné

Andningsuppehåll i form av sömnapné under nattsömnen resulterar ofta till snarkning och dagtrötthet men kan även leda till allvarliga följdsjukdomar som stroke.

Precis som kroppen i övrigt slappnar även musklerna i svalget av när man sover. Slappnar de av för mycket kan det bli trångt i luftvägarna, vilket ofta leder till snarkning. Ibland kan man också få svårigheter att andas. Ifall luftvägarna blockeras helt uppstår tillfälligt andningsuppehåll, så kallad sömnapné. Förutom störd sömn är andningsuppehållen väldigt ansträngande för kroppen då den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat måste arbeta hårdare.

– Vanliga symtom vid sömnapné är snarkning och dagtrötthet, säger professor Eva Lindberg vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik i Uppsala.

Andra följder är koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem. Desto allvarligare är de följdsjukdomar som kan uppstå såsom hjärtkärlsjukdomar och stroke. Enligt en amerikansk studie, nyligen publicerad i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, kan det även finnas ökad risk för cancer hos personer som snarkar eller har andningsrelaterade svårigheter på grund av den låga syrenivån i blodet.
– Det kan mycket väl stämma, då bristen på syre gynnar tillväxten av cancerceller. Men det behövs mer forskning inom det här området innan man kan fastställa den typen av koppling, säger Eva Lindberg.
– För den som har den här typen av sömnproblem finns hjälp att få, allra viktigast är att göra en utredning för att studera andningsuppehållen och kunna ge rätt behandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *