Search for content, post, videos

Håll koll på ögonen i vinter

I och med det kyliga vädret får många problem med torra och irriterade ögon. Besvären brukar bli extra vanliga under den kallare delen av året då vi vistas ute i blåst och kall luft och sedan växlar till varm, torr inomhusluft.

Förutom inomhus- och utomhusmiljö är torra och kliande ögon också något som blir vanligare med åldern. I många fall är även vardagsmiljön och våra datorer orsaken. Om man sitter framför en dator hela dagarna är det vanligt att blinkreflexen går ner. Antalet blinkningar minskar ofta kraftigt vilket leder till torra ögon.

Det är inte bara torra och irriterade ögon som kan vara besvärligt under vintern. När solen väl tittar fram bör man komma ihåg att skydda ögat mot de ultravioletta strålarna, vilka ökar risken för olika ögonsjukdomar, som till exempel grå starr och akuta inflammationer.

RÖDA ÖGON

Vid röda ögon blir dessa röda och ser irriterade ut. Ögonen kan också upplevas som grusiga och ögonlocken igenklistrade när du vaknar på morgonen. Anledningen till att du får röda ögon kan vara ett blodkärl i bindhinnan som har vidgats eller brustit, att du är allergisk eller har en inflammation i hornhinnan. För att lindra det irriterade ögat kan du tvätta rent med ljummet och rent vatten. Har ögat blivit irriterat på grund av ett främmande ämne bör du skölja ögat i minst 15 minuter och ta kontakt med vårdcentralen.

TORRA ÖGON

Torra ögon är vanligt bland äldre men förekommer även bland yngre vuxna. Ifall ögats slemhinnor torkar ut kan du känna dig trött i ögonen och bli irriterad av ljus. En av de vanligaste orsakerna till torra ögon är rubbningar i tårvätskans sammansättning eller brist på tårvätska. Oftast är det äldre personer som får nedsatt tårproduktion. Andra anledningar till att man drabbas av torra ögon kan vara läkemedelsbiverkan, till exempel av medel mot depressioner eller vattendrivande medel. För att förebygga torra ögon bör man undvika miljöer som kan förvärra, såsom drag och höga temperaturer. Glasögon och tårersättningsmedel kan också lindra besvären.