Search for content, post, videos

Gauti vill lösa gåtan bakom glaukom

Ögonläkaren-och-forskaren-Gauti-Johannesson-vill-lösa-gåtan-bakom-glaukom

Med hjälp av avancerad magnetkamerateknik hoppas ögonläkaren och forskaren Gauti Jóhannesson hitta ytterligare en pusselbit som förklarar orsakerna bakom glaukom.

Glaukom är en folksjukdom som drabbar cirka 2 procent av befolkningen över 40 år men som ökar kraftigt med åldern, omkring 6 procent av befolkningen över 70 år lider av sjukdomen. Ögonsjukdomen drabbar synnerven och påverkar synfältet som gradvis försämras. Trots att glaukom är relativt vanligt i den äldre generationen känner forskarna fortfarande inte till de bakomliggande orsakerna fullt ut. Sjukdomsförloppet är långsamt och symptomen kommer smygande så det är svårt att studera orsakerna, men man vet att den största riskfaktorn är ett förhöjt tryck i ögat.

Mekanismerna bakom sjukdomen

Gauti Jóhannesson, ögonläkare vid Norrlands universitetssjukhus och forskare vid Umeå universitet, hoppas komma ett steg närmare att lösa gåtan bakom sjukdomens uppkomst. I en ny studie med stöd av Ögonfonden arbetar han med att försöka förstå mekanismerna bakom sjukdomen bättre. Med hjälp av avancerad magnetkamerateknik ska han undersöka blodflödet in till ögat och i hjärnan och hur blodflödet påverkas av trycket i ögat. Han kommer även att titta på genomblödningen i hjärnan, och hur den ser ut i samband med glaukom.

– Tidigare har det inte varit möjligt att mäta blodflödet in i ögat med andra metoder. Men för några år sedan gjordes studier som visade på att detta gick att göra med hjälp av magnetkamerateknik. Jag bygger nu vidare på den forskningen och vill framför allt använda tekniken för att undersöka och förstå samspelet mellan ögontrycket och blodflödet i det kärl som förser ögat med blod, berättar han.

Brister i glukomvården

Genom sitt arbete som ögonläkare på glaukommottagningen är Gauti i ständig kontakt med patienter. Där får han också svart på vitt om vilka problem patienterna tampas med och vilka brister som finns i glaukomvården. Idag syftar all behandling till att sänka ögontrycket och det gör man framför allt med ögondroppar men även med laser eller kirurgi. Men glaukom finns i olika former och patienter kan svara olika på behandlingen.

Förbättrade behandlingsresultat

Förhoppningen är att den ökade kunskapen om glaukom kan ge mer information om hur patienter svarar på behandlingar och skapa förutsättningar för utvecklandet av nya behandlingsalternativ i framtiden.

– Mina glaukompatienter är min drivkraft när det gäller forskningen. Att jag forskar kommer mina patienter till nytta i det korta perspektivet genom att jag är påläst och har en djupare förståelse för sjukdomen och dess innebörder men i ett något längre perspektiv så kommer resultaten av de studier vi bedriver förhoppningsvis att leda till förbättrade behandlingsresultat. Det är fortfarande mycket vi inte vet om sjukdomen men genom att lära oss mer om blodflödet kan vi hitta ytterligare en pusselbit som bättre kan förklara hur sjukdomen ter sig och utvecklar sig, säger Gauti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tre × 3 =