Search for content, post, videos

Bättre och billigare med hörseltest

I en uppmärksammad kampanj menade HRF i höstas att det är bättre, och billigare, med regelbundna hörseltest än att direkt köpa en hörapparat.

I en ledare i Svenska Dagbladet skriver också HRFs Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren om detta ämne, och han tipsar om att Hörsellinjen är ett bättre första steg än en hörapparat. ”Ta din hörsel på allvar. Det är livsviktigt”, skriver han bland annat. I texten upplyser han även läsarna om att man ska ta reda på sina rättigheter och möjligheter när det gäller hörselvård. ”En del övertalas att betala tusentals kronor ur egen ficka innan de upptäcker att de hade kunnat få bra hörapparater från landstinget mot en avgift på 600 kronor”, skriver han bland annat.

Efter höstens kampanj är det många som har hört av sig till HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen. Annonserna upplyser bland annat om att åtta av tio i Stockholms län och fyra av tio i Skåne köper sina hörapparater privat, ibland för tusentals kronor – trots att de har rätt att få bra hörapparater från landstinget.

7 tecken på dålig hörsel

  1. Man hör sämre än andra
  2. Man tycker att andra börjar tala otydligt/svagt
  3. Man höjer ljudet på teven
  4. Man märker att man hör sämre på det ena örat
  5. Det känns som om man har lock för örat
  6. Det susar eller piper i örat (tinnitus)
  7. Man har svårt att uppfatta då många talar samtidigt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sexton − 1 =