Search for content, post, videos

Farliga kemikalier i mjuk plast

När Kemikalieinspektionen undersökte drygt 160 olika plastföremål hittades spår av giftiga kemikalier i drygt hälften av dem, framför allt saker i mjuk plast.

160 vardagsföremål analyserades i ett tillsynsprojekt, bland annat sådant som finns i hemmen. I 82 av dem fanns det farliga kemikalier. 14 föremål innehöll begränsade kemiska ämnen i otillåtna halter. Bland annat hittades otillåtna ämnen i en duschslang, en haklapp och en yogamatta.

– Många plastvaror, främst av mjuk PVC-plast, innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper. Varorna är inte akut giftiga, men på sikt kan det innebära problem för både hälsa och miljö, säger Marcus Hagberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Vanligast var kortkedjiga klorparaffiner. De används i plast som mjukgörare och flamskyddsmedel och är giftiga för vattenlevande organismer, är mycket långlivade i naturen och misstänks även vara cancerframkallande.

LÄS MER: Dags att dra in på kemikalierna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 15 =