Search for content, post, videos

Expertsvar: PMS

Varför får vissa kvinnor svåra besvär vid PMS, premenstruell spänning? Överläkaren Birgitta Segeblad förklarar hur det ligger till.

Vad beror besvär vid premenstruell spänning (PMS) på?

– Så långt vi vet har premenstruella besvär att göra med de kvinnliga hormonerna. När kvinnor har ägglossning producerar äggstockarna gulkroppshormon, vilket behövs bland annat för att bevara en graviditet eller att ta emot ett befruktat ägg. Det är dock inte gulkroppshormonet i sig som man tror påverkar utan när det bryts ner i andra molekyler. De kvinnor som har en ökad känslighet för denna nedbrytningsprodukt verkar få svårare premenstruella besvär än andra.

– Omkring 90 % av alla kvinnor säger att de känner av sin menscykel och när menstruationen är på gång. Man får ont i brösten och huvudvärk till exempel. Men om vi ser till de riktigt svåra symtomen och de som kan hamna i ett kliniskt depressivt tillstånd, rör det sig om cirka 3-5 %. Dessa kvinnor drabbas av PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom, och är alltså de som får de absolut mest besvärliga symtomen. Det handlar om svåra humörsvängningar, nedstämdhet, ångest, irritabilitet och humörlabilitet. Det kommer veckan före menstruationen och försvinner sedan någon dag in på mensblödningen.

– För kvinnor med den här typen av riktigt svåra psykiska besvär finns det numera standardbehandling i form av antidepressiva läkemedel som ingår i SSRI-gruppen (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa tas endast de dagar som kvinnan känner av sina symtom.

– När det gäller de fysiska besvären som bröstspänning och att känna sig svullen finns det tyvärr inte mycket behandling. Många kvinnor känner dock ofta till att de får svåra besvär under den här perioden och då kan det hjälpa att försöka anpassa sina rutiner utifrån det, till exempel att ta träna lite mer eller att avstå från det man inte orkar med.

Expert: Birgitta Segeblad, överläkare vid kvinnokliniken och mödravården, Akademiska sjukhuset i Uppsala.