Search for content, post, videos

D-vitaminbrist bakom migrän bland unga

D-vitaminbrist-kan-ligga-bakom-migrän-bland-unga

Unga personer som lider av återkommande migrän kan ha brist på bland annat D-vitamin, visar ny amerikansk forskning.

Barn, tonåringar och unga vuxna som lider av migrän deltog i en studie vid Cincinnati Children’s Headache Center i USA. En stor andel av dem visade sig ha viss brist på D-vitamin, riboflavin och Q10. De patienter som led av kronisk migrän var mer benägna att ha brist på Q10 och riboflavin än de med episodisk migrän. Studien visade också att flickor och unga kvinnor tycktes ha mer brist på Q10 medan pojkar och unga män i större utsträckning hade D-vitaminbrist.

Ett flertal av personerna som deltog i studien behandlades med medicin mot migrän och fick vitamintillskott om nivåerna av D-vitamin, Q10 eller riboflavin var låga. Men forskarna konstaterar att det inte gick att konstatera huruvida vitamintillskott kan hjälpa till att förebygga migrän, eftersom det var för få patienter som endast fick vitaminer.
– Det behövs fler studier som klargör ifall vitamintillskott är effektivt för migränpatienter överlag, och ifall patienter med lindrig vitaminbrist skulle dra nytta av tillskott, säger Dr. Suzanne Hagler, huvudförfattare bakom studien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

åtta − 4 =