Search for content, post, videos

Behandlingar som lindrar värken

Under den kalla vintern upplever många människor som lider av reumatism, smärta i leder och muskelvärk att de mår sämre. Även om klimatets negativa påverkan inte har kunnat fastställas är det viktigt att känna efter hur man reagerar vid väderomslag och framförallt att söka behandling för att lindra smärtan.

Det finns inga tydliga medicinska bevis för att för att kyla generellt påverkar negativt vid reumatism och ledvärk, säger Johan Frostegård, professor i medicin på KI, specialist i invärtesmedicin och reumatologi samt överläkare.

– Men visst ska man ha respekt för de tankarna, menar han. Många reumatiker upplever verkligen att de blir sämre av kyla. Det är ungefär samma sak som när det gäller
den kost vi äter, många människor upplever att de mår bättre eller sämre av en viss kost, även om det inte finns medicinska bevis för att så är fallet på ett sätt som gäller alla med en viss reumatisk sjukdom. Man får helt enkelt känna efter hur man reagerar vid kyla och se till att undvika den så gott det går.

Vad kan man göra för att lindra värk?
– I vissa fall kan säkert en sjukgymnast ordna remiss till värmeterapi, säger Johan Frostegård. Finns det resurser kan en resa till sol och värme säkert också hjälpa väsentligt. Det viktiga vid reumatisk sjukdom är att söka behandling och att följa den ordination som man får. Dagens moderna läkarbehandlingar har tagit ett stort kliv framåt. Det har hänt väldigt mycket de senaste åren och den vård som finns är har blivit klart bättre.

Ortopedisk värme kan hjälpa
Vid kronisk ledgångsreumatism måste man jobba med olika typer av smärtbehandling. I sådana fall kan både ortopedisk värme eller kyla upplevas som lindrande. Ortopedisk värme är ett effektivt sätt att lindra
smärta. En ökad vävnadstemperatur ökar cellernas ämnesomsättning, vilket är det som sker när man får feber. Detta påskyndar läkningsprocessen radikalt, vilket också är en funktion med feber. Ökad vävnadstemperatur ökar också blodgenomströmning och blodpåfyllnad, vilket gör att kroppen enklare kan transportera bort slaggprodukter och smärtsubstanser som är välkända orsaker till smärta.

Över 1 miljon i Sverige lider av reumatism
Reumatism är ett samlingsbegrepp för ett 80-tal diagnoser som omfattar rörelseorganen samt i vissa fall kroppens inre organ. Mer än en miljon svenskar har någon form av reumatisk sjukdom eller reumatiska symptom. Mellan 1 500 och 2 000 barn och ungdomar har reumatiska sjukdomar. Orsakerna till sjukdomen är delvis okända.