Search for content, post, videos

Allt fler blir allergiska

I Sverige är allergi idag den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar och idag har var femte vuxen någon form av allergi, hösnuva eller eksem.

Vi blir alltmer allergiska i Sverige och ungefär 20 procent av oss lider idag av allergiska besvär. Sedan 1980-talet har det skett en tredubbling av de IgE-förmedlade allergierna, dvs. allergi som beror på bildning av antikroppar av immunoglobulin IgE-typ mot proteiner som förekommer i t ex pollen, födoämnen eller hos sekret från husdjur.
Vad beror då denna markanta ökning på? Ja det finns flera teorier och forskarna vet inte säkert hur det ligger till. Eftersom ökningen främst har skett i västländer har man bland annat diskuterat ”hygienhypotesen”, det vill säga att vi blivit alltmer hygieniska och för att immunsystemet ska fungera normalt måste det utsättas för olika mikroorganismer. En annan teori handlar om stress och hur stresshormoner kan orsaka allergier. Helt klart är att en allergi är en kombination av genetisk sårbarhet och ändrande förhållanden i livsstil.

Behandling
Det man bör göra är förstås att ta bort de utlösande momenten i kosten eller miljön som ligger bakom de allergiska symptomen. Sedan kan man behandla med läkemedel, till exempel astmamediciner, bronkvidgande mediciner, och vid allergi mot viss kost bör man vid akuta besvär behandla med läkemedel, som antihistaminer, adrenalin och kortison.
Forskarna tittar mycket på mekanismerna bakom allergi för att kunna designa bättre läkemedel och behandlingar. Bland annat har man lyckats ta fram vaccin mot björkpollen och ett mot katt är på gång. Diagnostiken har också förbättras på grund av forskningen och idag kan man testa alltfler allergen.

Allergi
Allergi är en överreaktion hos immunförsvaret mot ämnen (allergener) i omgivningen, som är ofarliga och som man normalt borde vara tolerant mot. Vanliga allergener är t ex pollen, födoämnen och pälsdjur.