Search for content, post, videos

Svåra infektioner ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Cecilia Bergh

Forskning från Örebro universitet visar att under det första året efter en svår infektion är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom sex gånger högre.

– Våra resultat pekar på vikten av att vara uppmärksam på patienter som haft svåra sjukhuskrävande infektioner, som lunginflammation och blodförgiftning, eftersom risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd, inte bara i samband med infektionen utan även i flera år framåt, säger Cecilia Bergh, forskare vid Örebro universitet.

Studien innefattar över 236 000 män födda mellan 1952 och 1956 och uppgifterna om hjärt-kärlsjukdomar kommer från det nationella patientregistret. Männen följdes från mönstringen i sena tonåren till medelåldern med det sista uppföljningstillfället år 2010.

Resultatet visade att nära var femte av dessa män diagnostiserades med hjärt-kärlsjukdom under uppföljningsperioden. Av dem hade 8 500 tidigare varit intagna på sjukhus för lunginflammation eller blodförgiftning. Man såg att risken för hjärt-kärlsjukdom ökar 6 gånger det första året efter en svår infektion. Det andra året är risken förhöjd med 2,5 gånger och minskar sedan över tid, men är ändå nästan fördubblad fem år efter infektionen.

Forskarna har också undersökt kopplingen till andra kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck, övervikt, låg stresstolerans och dålig kondition.

– Dessa vanliga riskfaktorer spelar en stor roll redan från tidig ålder, men just infektioner verkar stå för den största riskhöjningen under de tre första åren efter infektionen, säger Cecilia. Det viktigt med en ökad medvetenhet om detta samband för att kunna förebygga hjärt-kärlsjukdom som kan kopplas till tidigare infektioner.

Hjärt-kärlsjukdom innefattar diagnoser som hjärtinfarkt och stroke, en del med dödlig utgång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

åtta + 12 =