Search for content, post, videos

Ridning- & rytmterapi efter stroke

stroketerapi

En ny studie från Sahlgrenska akademin visar att personer som överlevt en stroke upplever att de blir bättre om de får rida eller gå igenom rytm- och musikbaserad terapi.

I studien ingick 123 svenska män och kvinnor, 50 till 75 år, som alla drabbats av stroke mellan tio månader och fem år tidigare. De lottades till att få rytm- och musikbaserad terapi, ridterapi eller ingå i en kontrollgrupp som fick behandling i ett senare skede. Terapierna gavs två gånger i veckan under 12 veckor. Direkt efter behandlingen, och tre och sex månader senare, fick studiedeltagarna ange om de tyckte att de hade förbättrats när det gäller upplevd återhämtning. Dessutom testade man deras gång, balans, greppstyrka och kognition.

Hjärnan kan återhämta sig

Deltagarna i både ridgruppen samt i rytm- och musikterapigruppen skattade sin upplevda återhämtning högre efter interventionen jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. Av de som upplevde en ökad återhämtning återfanns 56 procent i ridgruppen, 38 procent i gruppen med rytm- och musikterapi och 17 procent i kontrollgruppen.

– Studien visar att det fortfarande går att bli bättre, även flera år efter en stroke. Med hjälp av motiverande och stimulerande program som involverar både den fysiska och den sociala miljön kan hjärnans aktivitet och återhämtning öka, säger Michael Nilsson, gästprofessor vid Sahlgrenska akademin.

Varför ridterapi är så bra tror han bland annat beror på att den stimulerar många sinnen samtidigt, bland annat skapar de tredimensionella rörelserna i hästens rygg en sensorisk upplevelse som liknar den normala människans gång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arton − åtta =