Search for content, post, videos

Störd nattsömn – ett allvarligt hälsoproblem

Att sömnen är viktig för välbefinnandet har vi nog alla blivit medvetna om. Men den är också avgörande för hälsan.

– Att sova mindre än sex timmar per natt oavsett orsak är förenat med hälsorisk och kopplat till diabetes och fetma, det visar internationella studier, säger Eva Svanborg, sömnforskare och professor vid Universitetssjukhuset i Linköping i ett pressmeddelande.

Sömnproblem drabbar så mycket som en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige (SBU) och påverkar den fysiska, mentala och emotionella hälsan, samt även arbetsresultat och personliga relationer. Sover vi för lite blir vi till exempel trötta, stressade och får lättare huvudvärk. Enligt Apotekets senaste Hälsopuls, genomförd våren 2011, visade det sig bland annat att tre av tio svenskar känner ihållande trötthet.
– Ihållande trötthet är en tydlig signal som människor bör ta på allvar, säger Torbjörn Åkerstedt. Det är mycket viktigt att söka hjälp om man inte kan komma till rätta med sin trötthet på egen hand.

När egenvård inte hjälper
Sömnbesvär behandlas i första hand med en ändrad livsstil eller egenvård, som till exempel förändrade mat- och drycksvanor, mer motion och mindre stress. Men dessa biter inte alltid på problemen. En projektgrupp vid SBU (Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården) bestående av några av landets främsta forskare på ämnet har utvärderat den samlande forskningen om metoder som kan användas när egenvård inte hjälper. De kom fram till att kortvarig medicinering eller olika slags beteendeterapi kan ge resultat. När det gäller läkemedel är det viktigt att välja preparat som är bevisat effektiva, och att vara medveten om biverkningarna och risker för beroende. KBT och annan beteendeterapi leder till att patienten somnar snabbare och inte är vaken lika länge under natten, och får en bättre sömnkvalitet. När det gäller alternativa och komplementära metoder, som örtmedicin, akupunktur och yoga, är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för en slutsats.

Snarkning – en sömntjuv
Snarkning är ofta en bakomliggande orsak till förstörd nattsömn, både för snarkaren och för den som ligger bredvid. Omkring 1,3 miljoner svenskar uppges vara vanesnarkare och 2,3 miljoner svenskar snarkar då och då. Vanesnarkning är kopplat till dagtrötthet och sömnstörning.
– Vanesnarkning kombinerat med dagtrötthet har en klar koppling till olyckor på arbetsplatsen och i trafiken, menar Eva Svanborg.

En dold folksjukdom
Sömnapné är en sjukdom som fått relativt lite uppmärksamhet i samhället men som drabbar väldigt många. Det är en dold sjukdom då många är helt omedvetna om den. Ungefär 200 000 svenskar är drabbade och sjukdomen innebär att man gör kortare eller längre andningsuppehåll (apnéer) när man sover. Precis som vid snarkning slappnar musklerna av men vid sömnapné täpps luftvägarna till fullständigt så att andningen hindras. Till symptomen hör också snarkning, dagtrötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem och irritation och till följdsjukdomarna hör stroke, hjärtkärlsjukdom och diabetes.

 

Tips för en bättre sömn
* Se till att du motionerar regelbundet och var ute i dagsljus.
* Skapa en fast rutin för sänggående.
* Ät inga tunga måltider innan läggdags och drar ner på koffeinet.
* Sluta röka.
* Drick inte alkohol mindre än 2 timmar innan läggdags.
* Se till att ha svalt och mörkt i sovrummet.
* Undvik stress på arbetet och avsätt tid för att varva ner. Ta inte med jobbet i sängen.
* Sök läkarhjälp om inget hjälper.

 

 

Visste du att…

.. snarkning orsakas av att svalget blir trängre i sömnen när musklerna i svalgets väggar slappnar av. Luftflödet genom svalget kan då göra så att vissa delar, ofta den mjuka gommen, börjar vibrera. Det är dessa vibrationer som gör att det låter. I extrema fall kan ljudet från en snarkare komma upp i 80 decibel.