Search for content, post, videos

Pris för banbrytande demensforskning

Prpfessor-Miia-Kivipelto-får-forskningspris

Forskaren och professorn Miia Kivipelto får pris för sin forskning om livsstilens betydelse vid förebyggandet av demens.

Miia Kivipelto, professor på Karolinska Institutet, har blivit tilldelad “Alzheimerfondens stora forskningspris” och en prissumma på 2,5 miljoner kronor för sina insatser om riskfaktorer och preventiva åtgärder mot demens.

– Jag är mycket glad över det här priset. Det innebär att vi snabbare kan gå från forskning till implementering. Förhoppningsvis kan vi redan i år gå ut med konkreta råd och riktlinjer för hur man genom särskild kosthållning och ökad fysisk aktivitet kan förebygga risken att drabbas av minnesstörningar, säger Miia Kivipelto.

Livsstilen viktig för att förebygga demens

Antalet demenssjuka beräknas vara dubblerat inom några år och än så länge finns inte något botemedel. Men tack vare bättre insikt om livsstil och kosthållning kan antalet drabbade reduceras. Miia Kivipelto har fått stor uppmärksamhet för sina forskningsresultat om livsstilens påverkan. I mars 2015 publicerade den medicinska tidskriften The Lancet hennes FINGER-studie (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Det är världens första stora studie av multifaktoriella livsstilsinterventioner och den visar att man genom livsstilsförändringar kan minska risken att drabbas av minnesstörningar med drygt 30 procent. Den visar också att det är många olika faktorer som samverkar genom hela livet när det gäller risken att drabbas av demenssjukdomar. Genom livsstilsförändringar skulle också insjuknandet kunna försenas vilket i sin tur skulle göra att antalet drabbade minskar betydligt under de kommande 50 åren.

– Jag är optimistisk inför framtiden. Resultatet av våra studier visar att vi faktiskt själva kan göra något för att förebygga eller minska risken att drabbas av alzheimer, säger Miia Kivipelto.

 

Foto: Stefan Zimmerman

demens

Läs mer: Dans kan hjälpa till att förebygga demens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fjorton + 6 =