Search for content, post, videos

Kläderna som hjälper dövblinda

Klader Dovblinda

Ett nytt EU-projekt ska ta fram plagg som fungerar som ett kommunikativt gränssnitt för dövblinda.

– Med hjälp av sensorer och andra teknologier ska plagget ta in information om det som händer runt omkring personen, berättar projektkoordinatorn Nasrine Olson vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Inom projektet, SUITCEYES, ska man ta fram en prototyp av smarta textilier som kan ge dövblinda nya kommunikationsmöjligheter.

Tanken är att plagget överför informationen till bäraren genom ett haptiskt språk, ett språk genom beröring och rörelser. Det kan till exempel tala om för bäraren om någon tittar på hen eller var bollen hen tappade befinner sig i rummet.

– Smarta textilier är perfekt att använda när vi ska utveckla gränssnittet då vår kropp ständigt är i kontakt med textilier. Det är i stort sett bara i duschen den inte är det, säger Nils-Krister Persson, docent och forskningsledare inom Smart Textiles, vid Högskolan i Borås.

Projektet beräknas starta i början av 2018 och kommer att pågå under tre år. Vid projektets slut hoppas man ha en prototyp som sedan kan utvecklas till en produkt av de medverkande företagen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sju + 8 =