Search for content, post, videos

Förstorad prostata drabbar många

Ungefär varannan man över 60 år drabbas av godartad prostataförstoring men för de som får besvär finns det idag både bra behandlingar och läkemedel till hjälp.

Med stigande ålder är det vanligt att prostatakörteln förstoras, vilket i sin tur leder till att urinröret trycks ihop och urinen får svårare att passera. I många fall får man inga besvär alls, men ungefär hälften av alla får till exempel försvagad urinstråle, urininkontinens (överrinningsinkontinens), urinvägsinfektion, urinstämma (totalt stopp för urinen), stenar i urinblåsan eller i enstaka fall njurproblem. Besvären kan minska, eller öka, med tiden och orsaken till förstoringen är inte helt klarlagd.

När prostataförstoringen inte beror på en allvarlig sjukdom kallas den godartad, eller benign prostatahyperplasi (BPH) och det betyder att det inte finns någon risk att den utvecklas till prostatacancer. Men eftersom prostatacancer kan leda till att prostatakörteln förstoras kan symtomen på de två sjukdomarna likna varandra.

Vid ovanstående besvär bör man förstås kontakta en vårdcentral där en läkare gör några inledande undersökningar, bland annat undersöks prostatakörteln genom ändtarmsöppningen, man kan ta blodprov för att kontrollera njurarnas funktion, urinprov för att utesluta till exempel urinvägsinfektion, ultraljud för att se om blåsan töms fullständigt eller blodprov för PSA för att se att det inte rör sig om cancer. Dock kan PSA vara förhöjt även vid godartad prostataförstoring och man måste gå på fortsatt utredning hos en urolog. Man kan också behöva dokumentera sin urinering hemma. Kontakta sjukvården direkt vid synlig blodtillblandning i urinen, urinstämma eller en snabb försämring av symtomen.

Behandlingar vid prostataförstoring

 

Läkemedel

Det finns t ex alfareceptorblockerare som slappnar av musklerna kring urinrörer och prostatakörteln och 5-alfa-reduktashämmare som minskar prostatakörtelns storlek.

Operation

Men TURP, hyvelmetoden, tas prostatakörtelns vävnad bort genom att ett smalt rör förs upp i urinröret. På toppen av röret finns en liten elektrisk slynga som skär bort vävnad och urinröret kan återta sin form. Körteln kan också tas bort med en operation genom den nedre delen av buken.

Värmebehandling

Delar av den förstorade prostatavävnaden förstörs med hjälp av värme i form av mikrovågor som via en kateter infört till prostatakörteln förstör vävnaden och minskar körtelns storlek. På samma sätt kan körteln värmas upp med hjälp av laser eller nålar.

Spiral/Kateter

En kateter förs in genom urinröret till urinblåsan. Den byts ut ca var tredje månad, eller oftare om det blir stopp. Man kan också använda engångskatetrar. Man kan också lägga in en spiral som håller en passage öppen i urinröret, men det är ovanligt.

Alternativ

Sedan länge har olika plantextrakt, t ex pollenpreparat, använts. En del undersökningar kan tyda på viss effekt, men det finns inga säkra vetenskapliga bevis.

Förstorad prostata – en del av åldrandet

Prostatan
Hos de flesta män ökar prostatakörteln i storlek med åren och är en naturlig del av mannens åldrande. Prostatakörteln, även kallad blåshalskörteln, är stor som en valnöt. Den sitter runt urinröret alldeles nedanför urinblåsan och förser sädesvätskan med ett sekret som hjälper sädescellerna att röra sig lättare. När man som man blir äldre bildas det små godartade adenom av körtelvävnad och glatt muskulatur i körteln. Adenomen kan växa till sig, utan att det är cancer, och resultera i så kallad godartad prostataförstoring, eller benign prostatahyperplasi (BPH). Den förstorade prostatan leder till förträngningar av urinröret och hindrar flödet.

Trots att besvären kallas godartade kan en obehandlad prostataförstoring orsaka allvarlig urinretention som kan skada njurarna och i värsta fall vara livshotande.

Många lider i det tysta

Flera av besvären man får från en förstorad prostata kan kännas pinsamma och obekväma, och många lider i det tysta. Det kan handla om oron över att hitta en toalett i tid, vara rädd för att lukta urin eller påverkas intimitetsmässigt. Det är viktigt att inte gå och lida av dessa besvär i onödan, utan sök hjälp hos en läkare eller urolog och sök dig till någon förening där du får träffa andra i samma situation och känna att du inte är ensam.

Visste du att …
… godartad prostataförstoring är en av de 10 vanligaste diagnoserna hos män över 50 år.

Vanliga symtom vid förstorad prostata

Om man har besvär av prostataförstoring är de vanligaste symtomen att:

  • urinstrålen är svagare
  • man behöver krysta för att tömma blåsan helt
  • det känns som att urinblåsan inte töms helt
  • det blir avbrott en eller flera gånger när man kissar
  • man behöver kissa oftare under dagen
  • man behöver gå upp och kissa på natten
  • urin läcker i samband med att man plötsligt känner sig kissnödig

Källa: 1177 Vårdguiden

 

Svårt att tömma blåsan?

Prova både stående och sittande kissning. Stående med tårna utåt riktade och medveten avslappning i bäckenområdet ger vävnaderna chans att slappna av. Kommer det inte genast kan man vänta ett tag och göra sig inre bilder av vattenfall.

Källa: Sinoba

 

4 frågor till Jan-Erik Damberg, professor i urologi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg

Jan-Erik Damber. Foto: Magnus Gotander.

Jan-Erik Damber. Foto: Magnus Gotander.

Finns det någon livsstilsförändring man kan göra för att bromsa eller lindra en prostataförstoring?

– Man kan inte säga att det är en livsstilsåkomma, till stor del är det genetiska faktorer som ligger bakom besvären, men vi vet att det metabola syndromet, med bland annat övervikt, kan orsaka vattenkastningsbesvär och även förstorad prostata. Vi vet också att stress kan orsaka vattenkastningsbesvär, men sen behöver ju inte dessa problem vara kopplade till en förstorad prostata.

Symtomen kan likna dem vid prostatacancer – vad ska man vara uppmärksam på?

– Om besvären kommer snabbt. Vid en godartad prostataförstoring sker det oftast en långsam försämring och besvären ökar successivt under sex månader till ett år. När man utreder en patient för prostataförstoring tar man även ofta ett PSA-prov för att utesluta just prostatacancer.

Hur stor del av alla fall av godartad prostataförstoring behöver behandlas med läkemedel eller operation?

– Idag görs det cirka 5 000 operationer av förstorad prostata per år i Sverige. För 25-30 år sedan gjordes det 15 000, så man kan tydligt se att antalet operationer har minskat. Men idag behandlas över 40 000 patienter med läkemedel, så överlag har behandlingarna ökat.

Hur ser forskningen kring nya läkemedel och behandlingar ut?

– I Sverige har man har till exempel börjat avlägsna prostatavävnad med hjälp av varmvatten, likt värmebehandling med mikrovågor. Internationellt tittar man även på så kallad embolisering, där man pluggar igen blodkärlen till prostatan med röntgenteknik, vilket gör att prostatan krymper. Idag är även impotensläkemedel, innehållande tadalafil, etablerat som läkemedel vid prostataförstoring. Det finns även studier på att naturprodukter, likt pollenderivat, kan ha viss effekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fem × 1 =