Search for content, post, videos

För mycket tillsatt socker kan öka risken för hjärtinfarkt

För-mycket-tillsatt-socker-ökar-risk-för-hjärtinfarkt

Kopplingen mellan tillsatt socker och hjärtsjukdomar har tidigare varit dåligt belyst i tidigare forskning. Men nu visar en ny omfattande studie för första gången att för mycket sockrad kost kan innebära en ökad risk för hjärtinfarkt.

I studien från Lunds universitet har forskarna fokuserat på sackaros, som finns naturligt i frukt och grönsaker, men det är sackaros i tillsatt form som utgör huvuddelen av vårt intag. Tillsatt sackaros finns i sötade drycker som saft och läsk, kakor och godis men även i vanliga livsmedel som bröd och mejeriprodukter. De allmänna kostrekommendationerna i Sverige anger att max 10 procent av vårt dagliga energiintag bör komma från tillsatt socker.

Forskarna ville undersöka om det redan vid ett mindre överintag av tillsatt socker gick att se ett samband med allvarlig hjärtsjukdom.

– För att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt fokuserade vi på kostintaget i sin helhet och inte endast utvalda livsmedel som till exempel läskedrycker. För det stora flertalet verkar inte konsumtionen av tillsatt socker vara ett problem när det gäller just det vi undersökt, det vill säga risken att utveckla hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom. Men för ett litet antal personer med mycket stor konsumtion av tillsatt socker förhöll det sig annorlunda. Bland de 5 procent av deltagarna som fick minst 15 procent av sitt dagliga energiintag från sackaros ökade risken för hjärtinfarkt med ungefär en tredjedel, berättar Emily Sonestedt, kostforskare vid Lunds universitet.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =