Search for content, post, videos

Category

Sponsrat inlägg

Årets sill
3558 Views
Sill är bra för hälsan

På senare år har mycket intresse knutits till sillens hälsobringande egenskaper, och framförallt fetternas sammansättning där fettsyran Omega 3 anses påverka oss människor positivt. – Sillens halter av Omega 3 är mycket höga och kan därför bidra till att minska riskerna för vanliga folksjukdomar enligt den omfattande forskning som nu…