Search for content, post, videos

Låt inte toabesöken styra ditt liv

Är du drabbad av frekventa trängningar, urinläckage och svårigheter att kissa? Nästan en halv miljon svenska män har problem med prostatan – dag som natt.

Stämmer dessa symtom in på dig?

  • Behov av att kissa oftare såväl dag som natt (trängningar)
  • Svag urinstråle
  • Svårt att tömma blåsan helt
  • Ett eller flera avbrott när man kissar
  • Urinläckage i samband med att man är kissnödig
  • Efterdropp

Undvik akuta besvär och onödigt lidande med rätt behandling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 19 =