Search for content, post, videos

Behåll musklerna på äldre dar

Träna-upp-musklerna-på-äldre-dar

I snitt förlorar vi tio procent av muskelmassan per årtionde. Men med rätt kost och styrketräning går det att vända utvecklingen.

En låggradig, kronisk inflammation kan ligga till grund för att vi med åldern förlorar våra muskler. Enligt forskarna är detta dold folksjukdom som kommer bli ett allt större problem allt eftersom fler lever längre. Men en studie i Örebro visar att styrketräning och ändrad kost kan ge starkare muskler och mer muskelmassa. Efter en sex månader långt program hade styrketräningen hade gett resultat bland deltagarna i studien.

De två grupperna som tränade hade 20 procent starkare benmuskler än kontrollgruppen. Gruppen som dessutom hade förändrat sin kost hade ökat sin muskelmassa signifikant. De hade ätit extra omega-3 – en fettsyra som kan ha en muskelbyggande effekt – i form av framför allt mer fisk och skaldjur.

– I den här studien hade de 3 grupperna samma nivå av låggradig inflammation i kroppen när studien startade men hos gruppen som förändrat sin kost har halten Arikadonsyra, en fettsyra som främjar inflammation minskat, berättar Britta Wåhlin-Larsson vid Örebro universitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =