Search for content, post, videos

Tag

Sahlgrenska akademin

1669 Views
Stroke påverkar partnerns hälsa

Att drabbas av stroke innebär inte bara svåra men för patienten. Sjukdomen kan också innebära långvariga negativa effekter på partnerns hälsa. Om din partner drabbas av en stroke kan ens egen hälsa…