Search for content, post, videos

Syntest i mobilen kan avslöja synfel i ögats gula fläck

Syntest-i-mobilen-kan-hjälpa-vid-makuladegeneration

Med hjälp av appar som testar synfunktionen hemma kan försämringar i ögats gula fläck upptäckas långt tidigare än med traditionella syntester.

Åldersrelaterade förändringar i ögats gula fläck, så kallad makuladegeneration, är en vanlig orsak till allvarlig synförlust hos personer över 60 år. De läkemedel som finns idag kan dock bara bromsa synnedsättningen i den så kallade ”våta” varianten. För att behandlingen ska ge resultat bör skoven med nya våta förändringar upptäckas i ett tidigt skede, innan det blir en bestående skada på syncellerna. Men behandlingsköerna är långa, och under kötiden riskerar patienter att förlora synfunktion som inte går att återställa.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu utvecklat två nya syntest för mobiltelefoner. Med apparna kan patienterna testa synfunktionen hemma och sedan skicka testresultaten till en ögonklinik för analys. Syntesterna skulle kunna ersätta en del av de kontroller som idag görs på ögonmottagningar vilket frigör sjukvårdsresurser och minska väntetiderna.

Källa: Göteborgs universitet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + nio =