Search for content, post, videos

Svårt att hålla tätt? – Lid inte i onödan vid urininkontinens

Urininkontinens är ett känsligt ämne som gör att många lider i det tysta. Men det finns hjälp att få, både genom operation och information.

Innan man behandlar bör man ta reda på vilken typ av inkontinens man lider av.

– Ofrivilligt urinläckage är en vanlig åkomma både hos män och kvinnor. Det finns hos kvinnor två huvudtyper. Den ena är ansträngningsinkontinens, som innebär läckage när buktrycket stiger, till exempel vid skratt, hosta, nysning, jumpa, dans, lyft och så vidare. Den här typen debuterar ofta i samband med en förlossning, men förutom graviditeter spelar genetiken en stor roll. Orsaken till det hela är en anatomisk förändring där urinröret ändrat läge och tappat sin stadga, berättar Folke Flam, Medicinsk chef på Cevitacare. Vi opererar 800 kvinnor per år och mellan fem och tio av dessa har inte fött barn.

Vid ansträngningsinkontinens provar man först med bäckenbottenträning. Om det inte hjälper kan man göra en bäckenbottenoperation som innebär att man lyfter urinröret från slidan med ett plastband. Operationen sker under lokalbedövning och tar cirka sex till sju minuter. Patienten kan jobba redan dagen efter.

Den andra huvudtypen av ofrivilligt urinläckage hos kvinnor är trängningsinkontinens, som innebär en plötslig impuls att behöva kissa och man hinner inte fram.

– I mildare form kan man beskriva den här typen av inkontinens med “nyckelhålsfenomenet”. Det är inte ovanligt att kvinnor blir kissnödiga precis när de vrider om nyckeln till sitt hem. Likaså kan många känna trängning när vattenkranen rinner. Orsaken här vet vi mindre om. Det har att göra med felaktiga impulser från hjärnan till urinblåsan och att den muskel i urinblåsan som ska dra ihop sig när man kissar, drar ihop sig i förtid. Den är överaktiv, berättar Folke.