Search for content, post, videos

Stressade personer behöver sova mer

Stressade-personer-behöver-sova-mer

Forskare vid Uppsala universitet har visat att minnesförmågan hos personer som sover för lite påverkas negativt vid stress.

När vi sover överförs minnen från korttids- till långtidsminnet och i den svenska studien ville man utforska vilken betydelse sömnlängden har för överföringen av minnen, samt i vilken grad som långtidsminnen som har befästs av sömn förblir tillgängliga efter akut psykisk stress. De visade att testpersonerna var bra på att minnas saker, även efter en halv natts sömn.

– Sömnkvaliteten är viktigast. Djupsömnen spelar en viktig roll och den finns de första timmarna efter att du somnat, säger Christian Benedict, en av forskarna bakom studien.

Men vid stress såg det annorlunda ut. Man stressade till exempel försökspersonerna i 30 minuter efter den förkortade eller åtta timmar långa möjligheten att sova, t ex genom att få försöka minnas en stor mängd ord som de nyss lärt sig medan de samtidigt utsattes för ett störande bakgrundsljud. Deras förmåga att komma ihåg saker hade då minskat med ca 10 %.

– Även om en enda natt med förkortad sömn kanske inte försämrar minnesförmågan under vissa grundtillstånd, så kan förmågan försämras om man efter sömnbrist utsätts för akut stress. Detta kan sannolikt få betydelse i våra vardagsliv. Vi ser att samhällsåtgärder som ger individer som lider av sömnbrist större möjligheter att nå sitt sömnbehov skulle kunna vara av värde. Dessa skulle kunna inkludera senare start av skoldagen eller utökad användning av flexibla arbetstider. Sådana åtgärder skulle göra det möjligt för individer som lider av sömnbrist att till fullo utnyttja sina minnesförmågor i stressfyllda situationer och därmed kanske också förbättra sina resultat i skolan eller på arbetet, säger Christian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

två × 5 =