Search for content, post, videos

Snabbguide till kartläsning

Kompass och karta är viktiga hjälpmedel vid orientering. Här kommer lite tips för dig som ge dig ut i orienteringsspåret.

Det enklaste sättet att använda karta och kompass är att ”passa” kartan mot norr. Se till att hålla kartan rättvänd så att kartans meridianlinjer är linjerade med kompassens nål i den riktning som pekar mot norr. Nu är allt på kartan i samma riktning som i verkligheten. Tänk på att när du förflyttar dig är det viktigt att alltid hålla kartan passad. På så vis blir det lätt att följa med på kartan eftersom en högersväng på kartan betyder en högersväng i verkligheten.

SILVA 1-2-3 system

Silva har utvecklat ett system navigera med hjälp av karta och kompass och går ut på följande.
1. Lägg kompassen på kartan med kanten längs den önskade färdriktningen. Tänk på att kurspilen skall peka mot målet.
2. Vrid kompasshuset tills ”N” på graderingsringen pekar mot norr på kartan. Kontrollera att kompasshusets nord/sydlinjer är parallella med kartans meridianer.
3. Håll kompassen horisontellt framför dig. Vrid dig själv tills nålens röda ände pekar mot ”N” på graderingsringen. Kurspilen pekar nu exakt mot ditt mål. Titta upp, välj ut ett landmärke i terrängen rakt fram och gå mot det. Upprepa detta tills du är framme vid målet.

Lycka till!