Search for content, post, videos

Rädda relationen under småbarnsåren

Forskarnas-tips-för-att-rädda-relationen-under-småbarnsåren

Småbarnstiden kan vara en tuff utmaning för relationen. Forskare har nu ringat in några av de viktigaste faktorerna bakom skilsmässor och vad som faktiskt kan rädda förhållandet.

Vakennätter och sömnbrist, blöjbyten, förkylningar som avlöser varandra, hämta och lämna på förskolan, inte mycket till egentid – eller partid heller för den delen. Småbarnsåren kan vara en av de tuffaste perioderna i livet för en relation. Vardagspusslet och allt som ska hinnas med när man har små barn tar det mesta av tiden och orken. I en del fall går detta ut över förhållandet och enligt statistik från SCB separerar 30 procent av alla småbarnsföräldrar. Medelåldern på första barnet vid skilsmässan är 4 år och åtta månader.

Mindre samhörighet bland paren

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har tittat närmare på vad de främsta anledningarna till skilsmässor bland småbarnsföräldrar är. 452 föräldrar deltog i en studie och svarade på en enkät vid tre tillfällen; när första barnet var sex månader samt när barnet fyllt fyra respektive åtta år. Av de svarande hade 23 föräldrar separerat efter fyra år och ytterligare 16 efter åtta år. I studien kartlade forskarna de separerade parens relationer innan de gick skilda vägar och jämförde med relationen hos de som fortfarande levde ihop. De största skillnaderna märktes inom områden som tillfredsställelse, enighet och samhörighet. När barnet var sex månader var de separerade paren mindre överens sinsemellan, de var mindre nöjda med relationen och upplevde mindre samhörighet. De upplevde också en lägre kvalitet i sexlivet jämfört med de icke-separerade paren.

Bristande engagemang i relationen bidrar till separation

Forskarna ställde även en fråga för att få reda på mer om vad som kan bidra till en separation. På frågan ”Vilka faktorer tror du har bidragit till din nuvarande situation (både positiva och negativa)?” svarade föräldrarna påfrestningar av föräldraskapet och påfrestande omständigheter, brist på intimitet, bristande kommunikation, skillnader i personlighet och intressen, bristande engagemang (i relationen), och negativa effekter av missbruk. Enligt forskarna var det i stora drag tydligt att papporna ville ha mer tid för sig själva, medan mammorna ville ha mer tid tillsammans både med partner och med barn.

5 tips för att vårda relationen

Forskarna har även sammanställt 5 tips som kan hjälpa till att rädda förhållandet:

  1. Kommunicera: prata öppet med varandra, ha en rak och tydlig kommunikation med raka “jag-budskap”
  2. Få in sensualitet i vardagen: ge varandra rikligt med kramar och pussar och fysisk beröring
  3. Tid tillsammans: se till att sätta av tid för varandra som par men även som familj
  4. Ge bekräftelse: visa din partner uppskattning och kärlek
  5. Ta hjälp: om det uppstår problem i relationen vänta inte för länge med att söka hjälp

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fjorton − tretton =