Search for content, post, videos

Öroninflammation kan diagnosticeras med mobilen

Mellanöroninflammation-är-en-vanlig-åkomma-bland-barn

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en bildanalysmetod för trumhinnor för att på ett mer effektivt sätt kunna diagnostisera mellanöroninflammation.

Metoden bygger på en molnbaserad automatiserad analys av bilder på trumhinnan tagna med ett otoskop, ett undersökningsinstrument som ofta används vid undersökning av öron. Bilderna är kopplade till smart phones och jämfördes med arkivbilder. Därefter bedöms bilderna automatiskt enligt fördefinierade kännetecken i olika diagnostiska kategorier.

– Med denna metod kan vårdpersonal diagnosticera mellanöroninflammationer med samma tillförlitlighet som allmän- och barnläkare. Och eftersom lösningen är molnbaserad, det vill säga att bilderna kan laddas upp och analyseras automatiskt, får vårdpersonal i utvecklingsländer tillgång till snabba diagnoser utan stor kostnad, säger Claude Laurent, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × ett =