Search for content, post, videos

Ny behandling ska hjälpa deprimerade

Med magnetisk stimulering av nervceller djupt nere i hjärnan ska svårt deprimerade personer få hjälp. Den nya behandlingen startar nu på Universitetssjukhuset i Linköping.

Allt fler drabbas av depression, enligt WHO kommer det vara den största folksjukdomen i världen inom en 20-årsperiod. Tack vare nya moderna mediciner har många med depression fått hjälp. Men en tredjedel av patienterna svarar inte på den här typen av läkemedel.

På Universitetssjukhuset i Linköping införs nu en ny behandling. Vid dTMS, transkraniell magnetisk stimulering, får patienten svag stimulering genom nervcellerna på djupet i hjärnan genom en hjälm som placeras på huvudet. Behandlingen pågår under fyra veckor, 20-30 minuter varje dag. Metoden har testats i 17 studier och behandlingen är godkänd i USA.

– Exakt hur detta hjälper patienterna vet vi inte, men vi vet att det hjälper. En hypotes är att nervvävnaden skrumpnar hos deprimerade människor därför att nätverken mellan cellerna tappat kopplingen till varandra. När nervcellernas tillväxt ökar genom stimuleringen så bildas kopplingar igen mellan dem. Det gör att patientens funktioner kommer tillbaka. De flesta blir i alla fall markant förbättrade, säger Markus Heilig, professor i psykiatri vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, Linköpings universitet och ansvarig för metoden.

Behandlingen av patienter påbörjas redan i sommar men startar i full skala i slutet av sommaren.

Källa: Universitetssjukhuset i Linköping

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fyra × 3 =