Search for content, post, videos

Mer kunskap behövs om prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste och mest dödande cancerformen bland svenska män och drabbar omkring 10 000 personer årligen. Samtidigt är det många som lever med sjukdomen i många år utan att den fortskrider eller ger några symtom.

De flesta fall av prostatacancer upptäcks när mannen är i 70-årsåldern. I ett tidigt skede är det dock sällsynt att sjukdomen ger några symtom. Ibland upptäcks tumören när man får problem med att kissa.

– Alla män får vattenkastningsbesvär, det är en del av det naturliga åldrandet. Det man kan vara uppmärksam på är om man får påtagliga bekymmer med att behöva gå på toaletten snabbt under några månader, säger Fredrik Sundén, överläkare vid Urologenheten, Kirurgiska Kliniken, Helsingborgs lasarett.

Majoriteten av de män som diagnostiseras med prostatacancer har en så kallad lågrisktumör som sällan utvecklas till någon allvarlig sjukdom. I många fall kan dessa män gå med tumören hela livet utan att känna av några besvär eller att de får en högrisktumör. Enligt en omfattande studie vid Umeå universitet är det en mycket stor del av de män som behandlas för prostatacancer som har låg risk för att dö i sin sjukdom.

– Problemet är att dessa män ofta opereras, får behandling och påföljande biverkningar som till exempel impotens helt i onödan. Det är en av de utmaningar som vi står inför vad gäller prostatacancer. Därför behövs det mer forskning för att kunna få ett snabbare svar på om det rör sig om högrisk- eller lågrisktumör, säger Fredrik.

En annan problematik är att en del personer som gör PSA-prov för att spåra prostatacancer kan ha godartad prostataförstoring men inte nödvändigtvis cancer. Det betyder att många män oroas av misstanken på cancer och istället riskerar sämre livskvalitet.

– Det gäller att vara tydlig med att informera om för- och nackdelar, samt att det självklart är viktigt att gå och kontrollera sig om man märker av symtom eller har någon anhörig som drabbats av sjukdomen, avslutar Fredrik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tjugo − sjutton =