Search for content, post, videos

Mastcellernas roll vid hudinflammation

Amerikanska forskare har visat att mastceller, lokaliserade på gränsen mellan nervsystemet och det vaskulära systemet, har en betydande roll i processen mellan rosacea triggers och inflammation.

Det är sedan tidigare känt att antalet mastceller ökar i huden hos rosaceapatienter. Mastcells proteaser rekryterar inte bara andra immunceller, vilket ökar det inflammatoriska svaret, utan orsakar också vasodilation (blodkärlen utvidgas) och angiogenes (nybildning av blodkärl från befintliga). De är också en av de primära källorna till cathelicidin LL-37 (Cath LL-37), en antimikrobiell peptid som överproduceras hos rosaceapatienter och har visat sig aktivera uppkomsten och utvecklingen av rosacea. Forskarna visade att mastcellerna är har en nyckelroll i cathelicidin-initierad hudinflammation. De sammanfattar sina resultat med att mastceller spelar en central roll i utvecklingen av inflammation efterföljande Cath LL-37 aktivering och att en nedreglering av aktiverade mastceller kan vara en möjlig rosaceabehandling.

Rosacea

Hudsjukdomen rosacea ger utslag, oftast i ansiktet, som förvärras av olika faktorer. Vad som förvärrar problemen kan vara väldigt individuellt och besvären går i skov. Man vet idag inte vad sjukdomen beror på men man tror att den beror på en inflammation i någon av processerna som styr blodkärlens funktion. Upp emot 850 000 svenskar beräknas lida av rosacea, men endast 100 000 av dem har fått diagnos. Det gör rosacea till en underdiagnostiserad sjukdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ett × 5 =