Search for content, post, videos

Kaffe skyddar mot kroniska inflammationer

Kaffe-skyddar-mot-kroniska-inflammationer

En ny studie visar på fler fördelar med att ta en daglig kopp kaffe. De äldre personer i studien som hade låga nivåer av inflammationer i kroppen hade något gemensamt – de var alla kaffedrickare.

Studien, som nyligen publicerades i Nature Medicine, genomfördes av forskare vid Standford University. De analyserade blodprover från 100 personer, både unga och gamla. De äldre deltagarna tycktes ha mer aktivitet i flera gener kopplade till inflammationer än de yngre i testgruppen.

Inte helt oväntat, eftersom inflammationer i kroppen tenderar att öka med åldern. Kroniska sjukdomar som också kommer på ålderns höst, som diabetes, hjärt- och ledbesvär, cancer och Alzheimers, tros alla vara kopplade till inflammationer.
– De flesta åldersrelaterade sjukdomarna är egentligen inflammationssjukdomar, menar David Furman, professor vid the Institute for Immunity, Transplantation and Infection vid Stanford University, och författare bakom studien.

Ju mer aktiva generna kopplade till inflammation var, desto mer sannolikt var det att testpersonen hade högt blodtryck och åderförkalkning.

Koffein skyddar mot kronisk inflammation

Studien visade också att de som hade lägre nivåer av dessa faktorer, även bland de äldre deltagarna, var bättre skyddade mot inflammationer. Men de hade även något annat gemensamt. De konsumerade koffein regelbundet. De som drack mer än fem koppar kaffe per dag visade extremt låga nivåer av aktivitet i det inflammatoriska genförloppet.

– Ju mer koffein de konsumerade, desto mer var dessa personer skyddade mot ett kroniskt tillstånd av inflammation, säger David Furman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tolv + 2 =