Search for content, post, videos

Håll koll på ögonen hela livet

Ögonen, själens spegel, är vårt verktyg för ett av våra viktigaste sinnen, synen.

En försämrad syn kan bero på brytningsfel som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Det kan också bero på ögonsjukdom eller tillstånd som påverkar hjärnan och kroppen i övrigt. I olika skeenden i livet kan vi drabbas av olika besvär.

Barn – Tonåring

Redan när ett barn är två veckor kan det följa rörelser och känna igen ansikten, och när det är fyra till sex veckor kan det följa och fokusera på saker. Om du som förälder misstänker att ditt barn har dålig syn bör du rådfråga vårdcentralen eller läkare. Den första ögonundersökningen rekommenderas ske runt tre års ålder. Innan grundskolan bör barnet genomgå en fullständig synundersökning. Vid åtta års ålder är den visuella utvecklingen i stort sett färdig.

Keratokonus är en degenerativ ögonsjukdom som ofta börjar i puberteten och brukar avstanna vid 35 års ålder. Sjukdomen ger en oregelbunden, toppig hornhinna som är tunn i mitten. Hornhinnan kan inte bryta ljuset normalt och man ser suddigt. Det kan ibland räcka med korrigerande linser men vid svåra fall kan till exempel hornhinnetransplantation vara nödvändig.

Graviditet

Synen kan förändras under en graviditet. Hormonförändringar kan till exempel leda till torra ögon, sudding och förvrängd syn och så kallade ”floaters”. Det sistnämnda är glaskroppsgrumlingar som innebär att ojämna punkter och linjer flyter i synfältet om man ser mot en ljus bakgrund. Dessa är naturliga symptom på graviditet och ingen fara. Efter förlossningen brukar allt bli som vanligt. Om inte bör man uppsöka läkare.

40-plussare

Efter man fyllt 40 år kan ålderssyntheten smyga sig på. Då försämras ögats förmåga att ackommodera, det vill säga växla mellan att se skarpt på olika avstånd. Man ser fortfarande bra på långt håll men får allt svårare att se på nära håll. Kontrollera ögonen ofta och var vaksam på förändringar som du tidigare inte haft. Kanske behöver du glasögon, linser eller korrigera synen med laser.

60-plussare

Nu är det viktigare än någonsin att kontrollera sina ögon. När vi blir äldre minskar linsens förmåga att ändra sin form, den blir grumlig och släpper igenom mindre ljus. En 70-åring behöver tre gånger så mycket ljus än en ung person. Tänk på att ha ordentlig belysning hemma och på arbetsplatsen, och undvik att köra bil i mörker. Ögonen blir också torrare med åren. Svidande, kliande, grusiga och överansträngda ögon är ofta torra. Även rinnande ögon, paradoxalt nog, kan vara symptom på torra ögon. Slemhinnorna blir känsliga och vi producerar mindre tårvätska, saliv och svett. Kvinnor drabbas oftare än män.

Förutom ålder kan torr inomhusmiljö, koncentrerat arbete framför datorn, bilkörning och kontaktlinser ge torra ögon. Många läkemedel har också torra ögon som biverkning. Det finns idag mängder av receptfria tårersättningsmedel att pröva, det som skiljer dem åt är dropparnas viskositet, dvs. om de är lätt- eller trögflytande. Ibland kan det vara bra att ha några olika, en för natten och en för dagen, och satsa gärna på droppar utan konserveringsmedel för att skona slemhinnan.

Risken att drabbas av olika ögonsjukdomar är nu också mycket större. Grå starr (katarakt) betyder att linsen blir så grumlig att synen förändras. Behandling sker med kirurgi där den grumlade linsen byts ut mot en plastlins. Glaukom innebär oftast att trycket i ögat är för högt och behandling sker med ögondroppar, laser eller vid svåra fall, kirurgi. Håll koll på ögontrycket, särskilt om du har glaukom i släkten. Makuladegeneration är åldersförändringar i gula fläcken och betyder att syncellerna förtvinar vilket främst påverkar synskärpan på nära håll. Vid s.k. våt degeneration går synnedsättningen att bromsa.

Näthinneavlossning

Näthinneavlossning börjar ofta med grumlingar och blixtar som följs av en skugga som dras från utkanten av synfältet mot mitten. När avlossningen når gula fläcken blir synnedsättningen kraftig. Det måste behandlas så fort som möjligt, med operation. Hornhinneinflammation (keratit) göra att ögat skaver och blir rött och rinnande, samt får försämrad syn. Ofta sätter sig inflammationen bara i ett öga. Behandling sker med ögondroppar och om ärren blir bestående kan hornhinnetransplantation behövas. Hornhinnan kan även bli svullen, på grund av inflammation, slag mot ögat eller om linser använts felaktigt. Behandling beror på orsak.